24/03/2013


ADANA té la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones amb TDAH (Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat). Creada per informar, formar i ajudar a tots els que estan interessats en aquest trastorn, pretén desenvolupar tots els mitjans possibles per reduir els efectes negatius que el TDAH provoca en nens, joves i adults, per a que aquests s'integrin feliçment en la seva vida diària. El nostre objectiu és sensibilitzar als pares, professionals de la salut, mestres,professors, escoles i en general a la societat perque es doni un canvi d'actitud i s'aprenguin estratègies pel seu maneig. “PER ACONSEGUIR-HO ADANA S'ESTRUCTURA EN DOS GRANS EIXOS: L'ATENCIÓ DIRECTA ALS AFECTATS I A LES SEVES FAMÍLIES I LA FORMACIÓ EN ESTRATÈGIES EDUCATIVES EFICACES.”