26/03/2013

Instrumentos para a detección do alumnado con TDAH e DEA


Normativización de instrumentos para a detección e identificación das necesidades educativas do alumnado con Trastornos por Déficit de Atención con ou sen Hiperactividade (TDAH) ou alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaxe (DEA).