25/03/2013

Quince cuestións básicas sobre a dislexia


QUINCE CUESTIONES BASICAS SOBRE LA 
DISLEXIA
(FIFTEEN BASIC QUESTIONS ABOUT DYSLEXIA)
CONFERENCES
TOPIC: NEUROPEDIATRICS
Josep Artigas
Neuropediatra y Psicólogo
Unitat de Neuropediatria. Hospital de Sabadell (Barcelona). España
E-Mail: jartigas@cspt.es