25/03/2013

CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO  + ler máis

RECURSOS WEB


El qüestionari és el mètode utilitzat internacionalment per detectar trastorns de l'espectre autista en infants amb edats compreses entre 18 i 60 mesos. Consta de 23 ítems, subdividits internament en les categories de normals o crítics.

O web recopila recursos educativos para profesionais e familias como artigos científicos, artigos de revistas, recursos visuais e consellos prácticos.


O proxecto está xestionado polas asociacions CERAC, ASEPAC, APAFAC e a Fundació Privada Congost Autisme e ten como finalidade proporcionar unha atención e un tratamento globais durante todo o ciclo vital ás persoas co autismo. O web dispón dun glosario de termos científicos relacionados co autismo.

INSTITUCIÓNS

A asociación nace por iniciativa dun grupo de familias co obxectivo de defender os dereitos dos seus fillos a recibir unha atención adecuada á súa especificidade.
Entidade de ámbito estatal sen ánimo de lucro que, xuntamente cos seus asociados, desenvolve o seu traballo no campo do autismo.
A asociación española de pais de persoas con autismo é unha entidade non lucrativa formada  per familias con fillos con autismo.
Organización de profesionais que tenan como misión representar e orientar aos profesionais de manera comprometida polas persoas co TEA para que podan mellorar a calidade e a ética do seu exercizo a través da promoción do coñecemento, a colaboración e a participación.