25 de mar. de 2013

Usuarios con problemas visuais


Para este tipo de usuarios existen os lectores de pantalla.
Son programas informáticos que permiten ler a información que aparece na pantalla. Pode ler en diferentes linguas e con distintos tipos de voz.
http://www.uptodown.com/buscar/lector-de-pantalla-jaws-descargar-once

Deste xeito podemos mandar tareas a este tipo de alumnado en calquera soporte informático porque poderá ser lido mediante o lector. Si comete fallos ortográficos ou de acentuación o propio programa leerá literalmente o escrito, facilitando ao usuario a posibilidade de correxilo.