29/03/2013

Alumnado con trastorno de conduta


Un alumno presenta necesidades educativas especiais por un trastorno grave de conduta cando presenta alteracións mentais, emocionais ou do comportamento que, pola súa intensidade, frecuencia e duración, limitan o seu desenvolvemento educativo, a súa capacidade de axuste e adaptación, así como o xeito de enfrontar e resolver situacións cotiás. Considéranse dentro deste grupo:

Trastornos de ansiedade
Trastorno disocial
Trastorno negativista desafiante

Violencia entre iguais