27/03/2013

Videos AACC

Sir Ken Robinson: A iniciar a revolución da aprendizaxe! Entrevista a África Borges, profesora titular de Psicoloxía da Universidad de la Laguna, na televisión Canaria, acerca das respostas educativas precisas para o alumnado de altas capacidades. A creatividade: asignatura pendente no sistema educativo "As escolas matan a creatividade"