06/11/2014

Xogo Coeducativo para infantil

A Familia Beee, é unha familia de ovellas para xogar coas nenas e cos nenos e contribuír aun mundo máis igualitario. A través de materiais cotiás da casa trabállase o reparto igualitario de tarefas A familia Beee
XOGO COEDUCATIVO